Ohsaban

Ohsaban
Mormor har ankommit till Gimarp, 5 km från Ohs, med ett litet persontåg. Den bakre vagnen
går bland medlemmarna under benämningen Postvagnen p.g.a. brevlådan på sidan, den främre
kallas av okänd anledning Cykelvagnen. Mormor kom efter flera års tjänst på OBJ åter till
Böda kronopark.