Rammsjöberg

Nybygget Rammsjöberg, börjat 1810, så står det i husförhörsboken. Området benämns Ramshult och naturskönt med sitt höjdläge och vackre bokskogar.
Ramshult var vid denna tid utmarksjord till de mer centralt belägna gårderna i Gällaryd.

Mer information finns i "Gällaryd torp 2013", som får köpas hos föreningen.