Rammsjöberg

Nybygget Rammsjöberg, börjat 1810, så står det i husförhörsboken. Området benämns Ramshult och naturskönt med sitt höjdläge och vackre bokskogar.
Ramshult var vid denna tid utmarksjord till de mer centralt belägna gårderna i Gällaryd.

Mer information finns i "Gällaryd torp 2013", som får köpas hos föreningen.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-05 14:08:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Rishöj (2018-03-05 17:48:59) Kontakta föreningen