Fr.Magnussons Möbelfabrik

År 1900 startade Frans Magnusson  möbelfabrik  i  Värnamo för tillverkning av finare möbler under  firma Fr. Magnussons Möbelfabrik. Firmanamnet ändrades år 1908 till Fr. Magnusson o Pettersson då fabrikens sedan länge anställde bokhållare N. August Pettersson  ingick som delägare.  År 1908 inköptes Värmeshults gård i Värmeshult i Gällaryds socken. I köpet ingick förutom skog och mark, kvarn, såg och en mindre fabrikslokal där en svarverirörelse var belägen.  Nu flyttades all tillverkning till Värmeshult, dock var sammansättning och försäljning  kvar i Värnamo.  1918 blev Fr. Magnusson ensam ägare till möbelfabriken i Värmeshult. 1928 flyttades även kontoret till Värmeshult. Möbelfabriken hade nu expanderat kraftigt med byggandet av stora byggnader på båda sidor om åbron.  Även en ny virkestork  och panncentral byggdes, där det från den egna sågen producerade virket  torkades. Även kvarn och såg tillbyggdes.
Till att börja med, kom kraften från de olika vattenhjulen. Det fanns sex stycken vattenhjul till de olika verksamheterna Omkring 1920 installerades en turbin som gav ca 400 hästkrafter, vilket förenklade driften avsevärt. I samband med detta installerades enkel belysning i bostäderna i Värmeshult
Frans Magnusson var född i Hjärtsöla, Bringetofta socken under mycket fattiga omständigheter. Vid 8 års ålder dog fadern. Modern blev då tvungen att flytta efter att ha bott inhyses i Hjärtsöla Södregård med sina tre barn. De fann en bostad i backstugan Dalen, där modern växt upp. Där växte Frans upp och lärde sig så småningom upp sig till snickare.
Vid 23 års ålder, 1885 flyttar Frans   till Stockholm, Hedvig Elionora församling,  som snickare. Där är han några år för att sedan bosätta sig i Nässjö i samband med giftemål 28/5 1887  med Charlotta Pettersdotter  från Ryd i Hylletofta.
I slutet av 1800-talet flyttar familjen till Värnamo, till Pilagården för att efter något år bosätta sig i kv. Storken, där familjen bodde i sin nybyggda fastighet tills de kom till Värmeshult 1908.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-04 14:07:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2018-10-18 11:10:23) Kontakta föreningen