Lundbergs i Värnamo

Lundbergs i Värnamo
Lundbergs Möbelfabrik i Värnamo rivs i början av 1970-talet