Värmeshults gård

Värmeshults gård
Manbyggnaden på Värmeshults gård (Värmeshult 1:32) uppfördes 1890. Huset har
en revetering i ljusgul spritputs med slätputsade omfattningar. Från den breda
stentrappan i öster leder en tidigare brukad allé.