Hylte

Hylte ligger vid sjön Kätteln och består av 4 gårde

Hylte by omnämndes i skrift för första gången 1561 och bestod då av en frälsegård.
År 1653 anlade Bo Rosenstierna ett säteri på Hylte, vilket kallades Hylteberg.
Åkrarna runt Hylte är belägna på den nord-sydligt löpande höjdryggen som leder från
den södra gården upp mot själva byn och de är delvis brukade. Manbyggnaderna
utgörs av faluröda timrade och panelade tvåvåningshus av parstugetyp eller med
sexdelad plan. De är uppförda under 1800-talets andra hälft. Gården Hylte 1:11
ligger på ett krönläge invid vägen. Manbyggnaden är uppförd omkring 1890. I
sluttningen öster om gården ligger två andra jordbruksfastigheter, Hylte 1:8 och Hylte
1:9. Manbyggnaden på Hylte 1:8 är uppförd 1875, med en exteriör delvis förändrad
under 1950-talet. Hylte 1:9 har en förstukvist mot öster, försedd med fina lövsågerier.
Timmerknutarnas knutlådor kröns av kapitäl. Byggnaden uppfördes 1847.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-22 14:46:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2019-03-06 15:07:02) Kontakta föreningen