Skaftarpsknarren

Skaftarpsknarren
Denna 98 kubikare tillverkades av smeden Harry Sandberg, smedjan som låg intill Skaftarps kvarn. Här beundrar fr.v Bengt Ejnarsson (ordförande i kvarnföringen i Skaftarp), Krister Lönnkvist och Stig Hyltestrand ett utav det fåtal exemplar som finns kvar. Antal ex som tillverkades var under 30 st.