Ivars

Norr om Ivars kraftstation återfinns ett litet missionshus, placerat ganska undanskymt
i en glänta omgivet av en granhäck (Hylte 1:16). Ivars missionshus uppfördes 1906,
en timrad byggnad försedd med ljusblå locklistpanel.

Norr om missionshuset återfinns fastigheten Hylte 1:15. Den faluröda timrade och
panelade manbyggnaden i två våningar har en sexdelad plan. En förstukvist med fina
lövsågerier vänder sig mot öster. Väster om bostadshuset återfinns en f d slaktbod,
försedd med ett gjutet golv med avlopp, vinsch och krokar i taket. Här slaktades såväl
tamboskap som vilt, fram till 1940-talet. De gamla elledningarna är bevarade. Boden
är försedd med en utkragning i anslutning till takfallet.
Slaktbod på försedd med ett gjutet golv med avlopp, vinsch och krokar i taket. Här slaktades såväl
tamboskap som vilt, fram till 1940-talet. De gamla elledningarna är bevarade. Boden
är försedd med en utkragning i anslutning till takfallet.

 

Ivars kraftstation är uppförd av Ohs Bruk. Fallhöjden nyttjades tidigare till kvarn- och
sågverksdrift på platsen.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-22 11:46:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2019-03-06 15:12:48) Kontakta föreningen