Mossaryd

Vid en dispyt mellan gårdsägare år 1654, gällande uppförande av nytt torp på oskiftad mark i Voxtorp socken, där ene parten, välborne Boo Rosenstjerna, var inblandad, framkom att det inte var helt klart vem eller var ett torp kunde anlägges.

Mer information finns i "Gällaryd torp 2013", som får köpas hos föreningen.