Mossaryd

Vid en dispyt mellan gårdsägare år 1654, gällande uppförande av nytt torp på oskiftad mark i Voxtorp socken, där ene parten, välborne Boo Rosenstjerna, var inblandad, framkom att det inte var helt klart vem eller var ett torp kunde anlägges.

Mer information finns i "Gällaryd torp 2013", som får köpas hos föreningen.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-22 11:28:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-05 16:45:47) Kontakta föreningen