Björnhult

Björnhults by har delvis karaktär av en radby, med bebyggelsen främst placerad på
västra sidan om den nordsydligt löpande vägen. Byn omges av ett öppet landskap
med delvis igenväxande åker- och ängsmark. Manbyggnaderna är av typ 1 ½
vånings respektive tvåvånings timrade parstugor, försedda med fasader i faluröd
locklistpanel.
Gården längst norrut i byn (Björnhult 1:1 ) har en manbyggnad uppförd 1875,
renoverad 1979/1980. Mot vägen och öster finns en fin inglasad veranda, försedd
med vita lövsågerier med infällda rosa fält. Del av en smålandsgärdsgård återfinns
söder om manbyggnaden.
Centralt i byn ligger fastigheten Björnhult 1:3, vars manbyggnad har en fin inglasad
veranda mot öster, även den med vita lövsågerier och infällda rosa fält. Under
byggnadens gavelrösten återfinns halvmåneformade fönster.

Gården längst åt söder (Björnhult 1:2) har en manbyggnad som 1958 fick ny
fasadbeklädnad med grå eternitplattor. På gården finns en timrad före detta
undantagsstuga, försedd med faluröd locklistpanel och pardörr med överljusfönster.
En faluröd knuttimrad ängslada har flyttats till gården och används nu som vedskjul. I
trädgården återfinns stora körsbärsträd. Fastigheten inhägnas av ett falurött
spjälstaket.
På vägkrönet mitt i byn återfinns spåren efter en bensinstation, en Gulfmack, med
bensinpumpar och ett garage med smörjgrop.
Byggnadsantikvarisk värdering
Restriktivitet iakttas vid förändring av bebyggelse med ursprunglig karaktär.
Önskvärt är att åker- och ängsmarken hålls öppen i större utsträckning än vad som
nu är fallet.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-22 10:24:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2019-03-06 14:37:21) Kontakta föreningen