Blekemo

En ovanlig källarbod finns i Blekemo (Blekemo 1:23). Den välbyggda, knuttimrade
boden från 1800-talets början har en källare i kallmurad sten. En utanpåliggande
stentrappa leder upp till bodens övre del. Intill boden finns en knuttimrad enkelstuga i
1 ½ våning med faluröd locklistpanel

Byggnadsantikvarisk värdering
Den knuttimrade boden med stenkällare utgör en ovanlig typ av ekonomibyggnad.
Både källarboden och enkelstugan är i gott skick. Sammantaget har enkelstugan och
boden ett högt bevarandevärde.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-22 01:07:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2019-03-06 14:40:40) Kontakta föreningen