Ohs Bruks kyrka

I den norra utkanten av samhället ligger brukskyrkan, Os kyrka (Os 3:25), uppförd så
sent som 1929 – 1931 av familjen Berglund. Kyrkan har en fasad i beige slätputs och
taken på långhus, torn och sakristia är täckta med spån. Ett ovanligt inslag i en så
pass sent tillkommen kyrkobyggnad utgör det gravkapell som är uppfört för släkten
Berglund; ett sent utslag av en patriarkalisk bruksanda. Stiftelsen Ohs kyrka äger
kyrkobyggnaden idag.

Kyrkohistoria
Tanken att bygga en kyrka väcktes av Sannfrid och Hedvig Berglund. De blev dock inte själva i tillfälle att förverkliga sin dröm, men de gav sina barn i arv att fullfölja deras önskan om en kyrka i Ohs.
Redan år 1920 var arkitekten Axel Lindegren i Ohs för att planera platsen för en kyrka. Kostnaden för hans arbete uppgick till 3500 kronor. Det blev arkitekten Birger Johnsson som fick i uppdrag att rita kyrkan och byggmästare Håkan Andersson i Ljungby blev ansvarig för kyrkbygget.

Stiftelse
Stiftelsen Ohs Kyrka handhar det ekonomiska och den administrativa verksamheten medan församling/pastorat svarar för präst och kantor. Årligen hålls ca 25 gudstjänster i kyrkan.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-06 12:34:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Rishöj (2019-03-06 15:27:52) Kontakta föreningen