Ohs Bruks kyrka den 23 juli 1955

Ohs Bruks kyrka den 23 juli 1955
Konfirmander 1955, sommargrupp.
Konfirmationen ägde rum i Ohs Bruks kyrka den 23 juli 1955. Högmässa med Herrens Heliga
Nattvard i Gällaryds kyrka söndagen den 24 juli 1955.
Bakre raden, från vänster:
Lennart Knutsson, Ohs, Bengt Kjellberg, Ohs, Gunnar Kvillner, Gällaryd, Börje Jönsson,
Ohs, Jörgen Bertilsson, Ohs, Rolf Vikman, Ohs.
Främre raden, från vänster: Evy Andersson, Ohs, Monika Nyqvist, Gällaryd, Anne-Marie
Berg, Ohs, kyrkoherde Erik Kvillner.

Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-06 12:23:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-06 12:36:23) Kontakta föreningen