Ohs

I den norra delen av Gällaryd, i sydspetsen av sjön Rusken, ligger det f d
brukssamhället Ohs. Namnet Os betyder åmynning eller åutflöde. Här börjar Osån
sitt lopp mot sjön Lyen och här har ån dämts upp och ett samhälle vuxit fram. Ohs
Bruk har genom århundradena haft en betydande och central roll i Gällaryd och
kringliggande socknar. Järnbruket, jordbruket, massafabriken och brukets stora
skogs- och fastighetsinnehav sysselsatte många människor.
Ohs nämndes för första gången i skrift 1593, då marken ägdes av Kronan.
Holländaren Christian Hempel köpte Ohs 1661. Ohs fick säterirättigheter mot att man
höll rusthåll.

Brukssamhälle med Ohs Bruk. Christian Hempel sökte och erhåll 1668 tillstånd att uppföra et järnbruk i Ohs


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-21 23:10:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2019-03-06 15:13:46) Kontakta föreningen