Bokelund

Daniel Svensson var en av de första boende i Bokelund, torpet som låg under Värmeshult. Han föddes 16/2 1790. År 1807 flyttar han från Voxtorp till Bokelund i samband med äktenskap med Catharina Jakobsdotter, född 22/11 1766 i Soldattorpet nr 124 i Gimmarp, Gällaryd. De får barnen Maria Danielsdot-ter, född 20/2 1809, Anna 15/1 1811, Johannes 18/9 1813, Sven 8/2 1816, Britta Christina 12/12 1818.
Daniel Går bort den 22/4 1819. Änkan Catharina lever i Bokelund till hon går bort i lungsot 7/5 1844

Laden brann i XXXX och är inte genupfört.

Mer information finns i "Gällaryd torp 2013" som får köpes hos föreningen.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-21 22:44:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-05 12:48:24) Kontakta föreningen