Gölsebo

Gölsebonamnet finns omnämnt redan på 1300-tallet.
Gölsebo by bestod ursprungligen av en gård, ett hemman ägt av självägande bönder.
Förutan hemman fanns torp och backstugar. Dessa var inte egna fastigheter utan tilhörde modergården eller låg på byns allmänningar.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-21 21:45:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-04 11:59:32) Kontakta föreningen