Rimstorp

Rimstorp (Tuddabo 1:7) utgörs av en ensamliggande gård i en glänta omgiven av ängsmark, avgränsad med stenmurar och lövskog. Gården ligger i ett höjdläge med sjön Lången i väster. Manbyggnaden utgörs av ett timrat tvåvåningshus av enkelstugetyp, med faluröd locklistpanel. Mot öster finns en veranda med lövsågerier.
I vinkel med manbyggnaden ligger två bodar som flygelbyggnader, bägge timrade och försedda med faluröd locklistpanel. Den norra boden har en pardörr med
överljusfönster.