Ugglekull

I Ugglekull, intill vägkrönet, återfinns Lundholmens gård, en större handelsgård
uppförd 1922 (Ugglekull 1:10). En bred trappa leder upp till en veranda med tre
dörrar. Innanför dessa inrymdes tidigare speceri- och diversehandel och banklokal.
Delar av butiksinredningen, med hyllor och krokar, finns fortfarande kvar i
affärslokalen. Den timrade byggnaden har en profilerad ljusgul locklistpanel.

I den norra delen av Ugglekull återfinns ett välbevarat och nyrestaurerat (1998)
missionshus (Värnamo-Ugglekull 1:11), uppfört 1907. Missionshuset har en
absidliknande utbyggnad åt söder, en förstukvist mot vägen i väster och en ingång med pardörr mot norr. Fasaden har gul liggande fasspontpanel. Missionshuset har
Gimmarps missionsförsamling som huvudman


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-19 23:42:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2019-03-06 15:03:51) Kontakta föreningen