Gällaryds Hembygdsförening


Gällaryds Hembygdsförening har till syfte att dokumentera äldre bebyggelse samt att bevara och tillvarataga hembygdsgårdens byggnader med dess inventarier, likaså att uppteckna muntliga berättelser och skick mm.

 

Gällaryd hembygdsförening bildades den 1 maj 1942, men kom inte igång med verksamheten förrän den 8 aug 1951 . Det var den nytillträdde kyrkoherden Erik Kvillner  (född i Algutsboda , gift med Astrid), som drog igång föreningen.

Att föreningen varit vilande i så många år berodde nog delvis på pengabrist och vägledning, hur man skulle skulle ta sig an de slitna byggnaderna. Kvillner tog kontakt med landsantikvarien som flera gånger var på besök och föreslog åtgärder. Byggnaderna var som nämnt i ganska dåligt skick bl.a tiondeboden beskrivs som nästan taklös. Denna byggnad fick ett nytt tak samtidigt som vissa förbättringar gjordes både in och utvändigt på själva prästgården

Kyrkväden och bygdeprofilen Albert Estborn höll en välkomsthälsning till alla som slutit upp denna dag den 8 augusti 1951. Hembygdsföreningens förste ordförande blev Erik Kvillner.


Slutligen kom den officiella invigningen, den 21 november 1952  då biskop i Elis Malmström var  inbjuden. Vid detta tillfälle höll Albert Estborn ett hembygdstal till alla närvarande. (Gabriel Kvillner tog upp detta tal på bandspelare)

 

Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Jörgen Rishöj (2019-03-03 21:16:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Rishöj (2019-11-26 20:12:43) Kontakta föreningen