Nyt om stockbåten

For senaste nyt, se slutet på artikel

Vid sjösänkningen av sjön Kättelen i början av 1950-talet fann Albert Johansson, Hylte forntida lämningar av primitiva fångstanordningar för fisk och en ganska välbevarad stockbåt av furu.

Stockbåten har en längd av ca 470 cm och en bredd av ca 70 cm. Främre delen är ganska intakt och välvningen är tydlig. Dessa saker dök upp i gyttjan då vattnet sjunkit undan. Saker och ting bevaras som bekant väl i en syrefri miljö. Stockbåten skänktes till Gällaryds hembygdsförening av Albert Johansson.

Den har förvarats i Tiondeboden, ganska anonymt under alla dessa år.

På ett styrelsemöte kom frågan upp, om det går att få reda på hur gammal en sådan båt kan vara. David Magnusson tog kontakt med  brodern Tord Magnusson, tidigare verksam vid Umeå universitet och bekant med ryssen Igor Drobyshev, född i Petersburg, nu verksam i Alnarp. Han blev spontant intresserad av det hela och lovade att komma och titta. Under tiden tog Tord ut borrkärnor och mätte årsringar i graderad lupp som skickades över för påseende.

Igor Drobyshev arbetar med skogsbränder och dendrokronologi över hela norra barrskogsbältet, från Sibirien till Kanada

Igor kom den 3/9  2019 till Gällaryds Hembygdsgård och blev betagen av vår hembygdsgård både utvändigt och framförallt invändigt. Det visade sig, att han ingick i en stor Rysk prästsläkt, och blev stående tyst och betraktade den prästtavla som finns på väggen i stora salen.

Nåväl, han betraktade stockbåten noga, och det togs borrkärnor, vilket visade sig mycket svårt eftersom träet var mycket kådrikt. Men vi fick ut några borrkärnor, framförallt från yttre kärna och splint, för det är i regel där man kan se årstidschema. Finns det brandljud, är det mycket bra, men det fanns inte i vår båt. Nu har Igor materialet och ska försöka att göra något åt det. Han sade,  att normalt används motorsåg för att få loss bitar från de urgamla brandskadade stubbar han sysslar med. Låt oss hoppas på det bästa!

Nyt om stockbåten

21. marts 2020 

Dateringen av hembygdsföreningen s stockbåt går vidare. Årsringsdsteringen misslyckades så det vi hade att göra var en C-14 analys. Mats Rundgren, kvatärgeolog på Lunds universitet ansvarar för axeleraton som daterar objekten. Han påpekar att det  finns osäkerhetssfaktorer som gäller en sådan datering, nämligen att C-14 halten var så likartad under åren1650 till 1950 vilket gör uppskattningen grov. Visar det sig att stockbåten är äldre och tillbaka i  årtusendenderna är tillförlitningen ganska exakt, sånär på 100-150 år.

Vi hoppas på det bästa och väntar på ett resultat inom några månader.

David Magnusson.

 

 

 


Editerad av: Jörgen Rishöj (2020-03-21 15:29:24)