Årsberättelse 2017


ÅRSBERÄTTELSE

verksamhetsåret 2017

Sockenstugans Vänner i Funbo

Styrelsen har bestått av Stig Gröning (ordf), Gösta Brundin (v ordf), Inger Tjäder (sekr), Hans Edlund (kassör) samt de övriga ledamöterna Birgitta Andersson, Åke Granberg, Roger Käck, Sonja Jansson, och Berit Landfeldt.

Antal styrelsemöten under året: 9

Antal medlemmar vid årets slut: 244

Årsmötet hölls i Funbo församlingshem söndagen den 26 mars då föreningen traditionsenligt stod för kyrkkaffet efter gudstjänsten i Funbo kyrka. Efter kaffet fortsatte programmet med ett föredrag av professor emerita Ann-Sofie Gräslund som berättade om Funbos runstenar – ett fönster mot omvärlden. Fyrtio personer lyssnade med stort intresse. Därefter följde årsmötet.

Aktiviteter i urval:

Funbosjöns väl

Vid årsmötet för Funbosjöns Väl 2016 beslutades att föreningen under året skulle läggas ner, vilket har skett. Sockenstugans Vänner har efter framställan från Funbosjöns Väl övertagit dess medel samt gett utrymme för dess intressefrågor. Under året har två adjungerade för Funbosjöns Väl deltagit i Sockenstugans Vänners styrelsemöten och arbetet med att finna former för ett överlämnande har fortsatt och avslutats.

Studiecirklar

Två bokcirklar och en skrivarkurs har pågått under året.

Fotokalender

En arbetsgrupp hade tillsatts med uppdraget att ge ut en kalender med motiv från Funbo.  Olika förslag har diskuterats och gruppen beslöt att i den första kalendern visa en del av de målningar som Johan Lundin målade under sin tid i Funbo och som nu finns i sockenstugan. Lundins ättlingar gav sitt samtycke till att bilderna användes. Ingegärd Englunds texter om målningarna har bifogats bilderna.

Vårutflykt till Gustavianum lördag

23 april

Ing-Marie Munktell guidade sakkunnigt en intresserad åhörarskara.

Nationaldagen 6 juni
Efter ordförandens välkomsthälsning sköt Calle Åberg svensk lösen med sin kanon följt av nationalsången och psalmsång. Peter Nordgren höll ett finstämt nationaldagstal och Björn Bergström reciterade några strofer ur ”Funnbo Sockns härlighet” av Olof Rudbeck

  1. y. Därefter kunde man köpa hamburgare, kaffe, saft och bröd. Brukssextetten från Gimo underhöll med mässingsmusik. Kristina Thillman sålde pelargoner och sticklingar. Barnen fick rida gratis på shetlandsponnyer från Lagga ridskola. Friluftsfrämjandet informerade om sin verksamhet och anordnade även en tipspromenad. Karl-Erik Sjöblom visade upp sina gamla motorcyklar Per Nyman och Rune Eriksson visade veteranbilar. Margit Borgström uppträdde med skolans kör. Boende från både Åby och Bärby deltog i aktiviteterna.

Väg 282 En kul tur lördag 26 augusti
Föreningen medverkade i kulturdagen längs väg 282 med en rad program-punkter. Tre lokala konstnärer hade utställning i Sockenstugan:  Elvi Einarsson, Astrid Lang Ekekgren och Jan-Olov Andersson. Där fanns också kaffeservering. Museet var öppet hela dagen.  I Klockarbol var det försäljning av Gammalt och Nytt, Stickar och Sytt med behållning till Stadsmissionen. Solveig Oldeberg hade guidad visning i Funbo kyrka och där bjöds också på körsång och dragspelsmusik.

Höstutflykt till Gamla Uppsala lördag

30 september
Deltagarna fick i vackert höstväder guidning bland Disagårdens byggnader, i kyrkan och i hembygdsmuseet av aktiva inom Gamla Uppsala hembygdsförening. Den intressanta rundvandringen avslutades vid båten Embla.

Medborgardialog 18 oktober – namn i det planerade Gunsta etapp 2

Kommunens namngivningsnämnd önskar få namnförslag i det planerade området. Föreningen deltog i planerandet och genomförandet av dialogen.

Författarafton 15 november

Elsie Johansson drog en stor publik. Hennes framträdande blev mycket uppskattat.
Julmarknad söndag 3 december
Vid den femte julmarknaden i rad fanns fler försäljningsstånd än tidigare, både ute och inne, där man kunde köpa allt som hör julen till. Sockenstugans Vänners kalender hade en god åtgång. Elever från Uppsala musikklasser gav konsert.

Folkskolans 175-årsjubileum i Funbo skola

Elever från Funbo skola har besökt sockenmuseet för att få en inblick i hur det var att gå i skolan förr i tiden.

”Det sitter i väggarna” i Funbo prästgård

Föreningen hjälpte till att ta fram bakgrunds-fakta om prästgården och socknen till tv-programmet.

Vattenfalls dragning av elledningar från Gränby till Åby transformatorstation

Föreningen har lämnat ett yttrande.

Ansökan till Utveckla hembygdsgård 2020

I slutet av året har föreningen tillsammans med kyrkan startat arbetet med att söka pengar för restaurering av söderväggen i Sockenstugan. Ansökan kommer att inlämnas i mars 2018.

Föreningens hemsida

Niklas Landfeldt har under året bistått  styrelsen med hemsidan, för vilket styrelsen framför ett varmt tack.

Sekreteraren

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2018-09-28 09:25:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-09 18:49:54) Kontakta föreningen