Elviskväll i Funbo


FREDAGEN DEN 5:E APRIL.
Funbo församlings sockenråd bjöd in till musikcafé med Elvis-tema.

Du kanske undrar vad Funbo sockenråd är för någonting.
Funbo sockenråd är ett lokalt organ inrättat av kyrkorådet i Danmark-Funbo församling för att utveckla den lokala församlingsgemenskapen.
Funbo sockenråd har fem valda ledamöter samt distriktsprästen som är vald av kyrkoherden. Sammanlagt sex ledamöter. Minst en av ledamöterna ska vara ledamot av kyrkofullmäktige. Rådsledamöterna väljs på två år. Ordföranden utses av kyrkorådet bland de valda ledamöterna.

Fotografer Susanne Nordgren och Stig Gröning.

Munspelaren Kalle Falkman röjde på blues harp i bästa Chicagostil. Louise Falkman hanterade trummorna med bravur.
Det var en välbesökt afton, där publiken njöt av svänget. Legendariske Mattias Jansson från Faringe ledde karismatiskt kören
och musiken med elektroniskt förstärkt dragspel.
Elvis heter heter Lars Olof Fahlén och är till vardags präst i Helga Trefaldighet!
Gitarristen Stefan Larsson
stagade upp kompet på  gitarr.
Hårdsvängande härliga Knutbykören kommer loss i en gospel!

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2013-05-11 09:30:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 08:14:41) Kontakta föreningen