Årsberättelse 2012


Styrelsen har bestått av ordf Stig Gröning, v ordf Gösta Brundin, sekr Åke Granberg, v sekr Birgitta Andersson, kassör Bosse Wesslén samt ledamöterna Ingrid Bokström, Roger Käck, Sonja Jansson och Henrik Ljungblom. Stugvärd Dan-Erik Oldeberg. Under året har hållits 6 st styrelsemöten. Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 218 medlemmar.

.

Årsmötet hölls i Funbo församlingshem söndagen den 18 mars då föreningen stod för det allmänna kyrkkaffet där det också bjöds på smörgås o kaka. Efter kyrkkaffet hölls auktion på hembakat bröd, med Elisabeth Granberg som utropare, till förmån för fasteinsam-lingen i Svenska kyrkans internationella arbete.

Därefter följde de sedvanliga årsmötes-ärendena.
Vid förra årsmötet fick styrelsen mandat att aktualisera de gamla stadgarna. En grupp ur styrelsen hade nu utarbetat ett stadgeförslag som lästes upp för stämman. Efter diskussion och några ändringar fastställdes det färdiga förslaget att utgöra föreningens stadgar.
I anslutning till stadgeändringen förnyades under våren även den särskilda överenskommelsen
mellan föreningen och Danmark-Funbo församling om villkoren för nyttjanderätten till Sockenstugan och ansvarsfördelningen mellan parterna om underhållet.
Två medlemmar, Dan-Erik
Oldeberg
och Hanna-Lisa
Ek
utsågs, efter förslag från styrelsen, till hedersmedlemmar.
Årsmötet avslutades med att Malin Forsvall, musiketnolog med inriktning på bygdevisor, underhöll och engagerade de 45 närvarande att själva medverka i flera visor.

Vårt program under året:
Vårutflykten 19 maj kom att bli något förändrad eftersom det planerade besöket i den forna gårdsmiljön i Skällerö-området nu var avspärrat för skjutövningar så arkeolog Mattias Pettersson fick ägna desto längre tid åt oss i den lugnare miljön bland Lövstahagens forn- och kulturhistoriskt rika lämningar.
Utflykten avslutades med korvgrillning och kaffe i Oldebergs trädgård i Marielund med utsikt över sjön Trehörningen.
Ordföranden Stig Gröning hade som vanligt med sig minidragspelet för ackompanjemang till flera vårsånger.

Nationaldagen  6 juni -
Firandet inleddes med spel av Funbos egna pianotalanger i åldrarna 6-14 år under ledning av Petra Fredriksson som avslutning av skolåret.
I Sockenstugan visades 50-talskläder av Funbo-bor samt en utställning av
egna alster av den ovan nämnde Mattias Pettersson, nu som konstnär.
Calle Åberg sköt svensk lösen med sin kanon som skrämde bort de hotande regnmolnen.
Gösta Brundin höll nationaldags-tal med viss udd om ojämlikheten. Görel Hahn Strand läste en egen dikt.
Gimo Big Band brassade på och Jacke Sjödin kåserade medan de minsta ägnade sig åt ponnyridning. Försäljningen av hamburgare, kaffe och bakelser pågick för fullt under tiden.
Höstutflykt till Lagga 29
sept
- Väderkvarnen. Två eldsjälar i
Lagga  hembygdsförening berättade om kvarnen och ”seglade på” vingarna och fick även igång reservkraften, tändkulemotorn.
- Millesskulpturen Lagga kyrka.
Stig Gröning gav oss på plats utförlig information om den och familjen Milles.
Laggagrottan – promenad till inlandsisens avlämnade klippblock med hålighet stor nog att gömma sig i. Guiden Tore Sjöqvist berättade om flera sägner kring grottan.
Berättarafton 28 nov - Släktforskarproffset Helena Stark berättade i ord och bild om den för barnamord dömda pigan Edla Lind och hennes sorgliga liv för en starkt berörd och engagerad åhörarskara.
Julmarknad 8 dec –
Ett välbesökt trevligt arrangemang
ordnat av Inger Gröning som lockat många händiga privatpersoner och lokala hantverkare att bjuda ut sina verk av alla möjliga slag till försäljning i ett tiotal stånd denna vackra men lite kalla eftermiddag. Underhållning av tomten Stig.

Sekreteraren

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2013-02-26 18:43:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:24:33) Kontakta föreningen