Årsberättelse 2011


Sockenstugans Vänner i Funbo - verksamhetsåret 2011.
Styrelsen har bestått av ordf Stig Gröning, v ordf Gösta Brundin, sekr Åke Granberg, v sekr Birgitta Andersson, kassör Bosse Wesslén samt ledamöterna Ingrid Bokström, Roger Käck, Sanna Graan Östlund och Henrik Ljungblom. Stugvärd Dan-Erik Oldeberg. Under året har hållits 6 st styrelsemöten. Föreningen hade vid verksamhets-årets slut 198 betalande medlemmar.

.

Årsmötet i Funbo församlingshem den 20 mars inleddes med att de 57 närvarande bjöds på musik och sång av Funbo kyrkokör under ledning av Martin Ljungdahl. Sångpremiär för den av Elisabeth Granberg omarbetade ”Sockenstugans visa” (I. Englund 1971) inför föreningens förestående 40-årsjubileum. Därefter bjöds det på risgrynsgröt
och smörgås samt kaffe/kaka.

Därefter vändes stolarna mot projektorduken och den särskilt inbjudne gästen Lars-Erik Karlsson från Rasbo Hembygdsgille som visade och berättade mycket intressant om gamla handlingar och händelser vid den tid då Rasbo och Funbo socknar tillhörde Rasbo härad.

Förutom sedvanliga årsmötesärenden framlades två särskilda ärenden för
beslut av stämman. Projektet ”Funbo sockenvapen” var nu inne i ett slut-skede och styrelsen fick av stämman mandat att avsluta projektet med en lämplig komposition av de ingående motiven Funbobron-Ån-Aspen.

Det andra ärendet var att styrelsen funnit det angeläget att påbörja revidering och aktualisering av
föreningens gamla stadgar vilket ansågs av stämman vara nödvändigt att ombesörjas till nästa årsmöte.
Årsmötet avslutades med avtackning av den avgående ledamoten, föreningens kassör och mest centrala person under de senaste tjugo åren, Dan-Erik Oldeberg. Han och hustrun Solveig avtackades med blommor och presenter.

Revidering av stadgarna

Under hösten har en arbetsgrupp bestående av revisor P-O Björk, Dan-Erik Oldeberg och Åke Granberg arbetat med att ta fram förslag till stadgar utifrån Hembygdsförbundets stadgemall anpassade till våra lokala förhållanden i och med avtalet med Danmark-Funbo församling.

Vårt program under året:

År 2011 blev ett år utan vårutflykt eftersom vi ville satsa våra krafter lite
extra på att fira föreningens 40-årsjubileum samtidigt med nationaldagen.

Nationaldagen den 6 juni var Sockenstugans ena rum fullt med vackra handarbeten av medlemmar i Funbo kyrkliga syförening. Alster till visning och försäljning.
I stugans andra rum hade väggar och bord täckts med fantastiska teckningar och fyndiga skapelser
av Funbos skolbarn som bidrag i tävlingen ”Vad är Funbo för dig?” Föreningen hade inlett samarbetet med skolan under våren och pris-utdelning skedde vid höstterminens start.

Firandet den 6 juni startade sedvanligt kl 16 med nationaldagstal av vice ordf Gösta Brundin och
därefter dubbel svensk lösen (4 skott) av Carl-Edvard Åberg och hans två kanoner.
Storbandet Gimo Big Band underhöll publiken mellan begivenheterna i övrigt där Funbos egen ”son” Jacke Sjödin kåserade, en magiker trollade bort barn och Fader Bellman med luta sjöng och spelade.  Stina Wahlströms vita häst Gyleen lunkade runt med
barn på sin breda rygg.

Uppvaktningen av Dan-Erik Oldeberg fortsatte med tal och presenter bl a Sv. Hembygdsförbundets hedersnål med diplom.

Hanna-Lisa Ek tilldelades även hon en hedersnål.

Det slutliga och av Heraldiska
föreningen godkända Funbo sockenvapen presenterades.

Höstutflykt 10 sept -
Thomas Kumlin i Hallkved visade
ett 50-tal besökare hur mjölkpro-duktion bedrivs i ett modernt lant-bruk.

Berättarkväll 24 nov -
Åke Granberg
gav i ord och bild ett urval av den osaliga blandningen i Johan Lundins egen handskrivna
bok: Diverse anteckningar o kuriositeter 1885 -1923.

Sekreteraren

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: Niklas Landfeldt (2013-02-26 18:30:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:24:53) Kontakta föreningen