Bystav


"Den vanligaste benämning på denna typ av föremål är bystav. Den tillhörde byn och förvarades vanligen hos byåldermannen (bystämmans ordförande) tillsammans med bykistan, byordningen och andra viktiga föremål och handlingar som tillhörde byns bönder gemensamt.

Bystaven har troligtvis i första hand varit ett rituellt föremål som gav byåldermannen status och kanske fanns bystaven på plats där bystämman hölls.
Av allt att döma är detta en mycket gammal tradition som länge levde kvar i vissa trakter."
Citat från Håkan Liby, Landsantikvarie/länsmuseichef, Upplandsmuseet.
Om du klickar på en bild så kommer en större bild att visas i ett nytt fönster.

Här ses staven i en miljö där den torde ha vistats tidigare (kanske inte i spisen, men i rummet i alla fall), tillsammans med ordförandeklubban.
Här ser det ut som man har karvat in initialerna IIS
PH
EH IIS, för andra gången? AP
AM IES fL Eller så är det kanske ett bomärke.
 
I vårens tid blir det mesta vackrare.
 
Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-06-03 15:39:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:48:41) Kontakta föreningen