Vårutflykt 2013


LÖRDAGEN DEN 4:E MAJ
Då träffades 32 intresserade personer för att bege sig till fågeltornet vid Funbosjön.
Lars Gotborn berättade inlevelsefullt om hur fågellivet har förändrats under de senaste 40 åren och hur det har utvecklats till vad det är idag.
De arter som ökat på senare årtionden och som nu är vanliga i/vid Funbosjön är bl.a. sångsvan, grågås, sädgås, bläsand, kricka, skedand, trana, brun kärrhök, havsörn, gräshoppssångare, trastsångare, kärrsångare, rosenfink och näktergal. Dock fick vi inte möjlighet att se eller höra alla dessa arter denna gång.

Arter som påtagligt minskat i jordbrukslandskapet är t ex storspov, rapphöna, fasan, buskskvätta, stenskvätta, sånglärka och gulärla. På längre sikt kan även kornknarren läggas till den skaran, den var en karaktärsart i det uppländska landskapet för ca 100 år sedan.

Under dagen såg vi 27 arter, sångsvan, grågås, kanadagås, bläsand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, brun kärrhök, tornfalk, trana, tofsvipa, enkelbeckasin, gluttsnäppa, grönbena, skrattmås, fiskmås, ringduva, sånglärka, björktrast, talgoxe, kaja, kråka, stare, grönfink samt gulsparv.

Klicka här om du vill se en artikel ur tidskriften Fåglar i Uppland, nr 14 1987.
Fåglar i Uppland ges ut av Upplands Ornitologiska Förening.
Den öppnas i ett nytt fönster. (Om du klickar med musen i texten så blir den större.)
Upplands Ornitologiska Förenings hemsida http://uof.nu/

32 personer gick från samlingen vid Sockenstugan till fågeltornet. Ordförande Stig Gröning hälsade alla varmt välkomna, speciellt dagens huvudperson, Lars Gotborn, som skulle berätta om fågellivet runt Funbosjön. Lars Gotborn berättade bla om vilka fåglar han hade sett när han var vid Funbosjön de första gångerna för c:a 40 år sedan.
Intresset hos de närvarande var stort och engagerat. En tofsvipa i sin karäkteristiska flygstil, den ser ut att innehålla stora mängder glädje. Ett gräsandpar, honan först, till vänster, och därefter kommer hanen.
Sångsvanar som kanske ska ut och leta efter ett bättre boende. Vad är en utflykt utan kaffe och varm korv. Vi lät oss väl smaka. Efter att ha underhållit och undervisat deltagarna om fågellivet runt Funbosjön, avtackades en mycket uppskattad berättare.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2013-05-12 18:03:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 08:14:13) Kontakta föreningen