Svängigt och ljuvt


SÖNDAGEN DEN 30:E MARS.
Funbo församlings sockenråd bjöd in till musikcafé på temat Svängigt och ljuvt.
Vackra och roliga visor framfördes av Lionskören som dirigerades av Anders Öman.
Anders spelade även saxofon och Birgitta Öman trakterade pianot.

Du kanske undrar vad Funbo sockenråd är för någonting.
Funbo sockenråd är ett lokalt organ inrättat av kyrkorådet i Danmark-Funbo församling för att utveckla den lokala församlingsgemenskapen.
Funbo sockenråd har fem valda ledamöter samt distriktsprästen som är vald av kyrkoherden. Sammanlagt sex ledamöter. Minst en av ledamöterna ska vara ledamot av kyrkofullmäktige. Rådsledamöterna väljs på två år. Ordföranden utses av kyrkorådet bland de valda ledamöterna.

Fotograf Stig Gröning.

(Om du klickar på en bild så öppnas en större bild i ett nytt fönster.)

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2014-04-24 18:21:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:55:50) Kontakta föreningen