Årsberättelse 2013


Styrelsen har bestått av ordf Stig Gröning, v ordf Gösta Brundin, sekr Åke Granberg, v sekr Birgitta Andersson, kassör Bosse Wesslén samt ledamöterna Ingrid Bokström, Roger Käck, Sonja Jansson och Birgitta Arenlid.
Stugvärd Dan-Erik Oldeberg.
Under året har hållits 6 st styrelsemöten.
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 224 medlemmar.

.

Årsmötet hölls i Funbo församlingshem söndagen den 17 mars, tillika Jungfru Marie Bebådelsedag, då föreningen bjöd de 66 närvarande på våfflor med grädde/sylt till det allmänna kyrkkaffet.
Efter kyrkkaffet höll den kände naturfotografen Mats Wilhelm ett mycket uppskattat bildföredrag där vi fick se både kända och sällsynta fåglar och till bilderna lyssna till Mats initierade berättelser om fåglarna och deras livsbetingelser i vår närmiljö.
Därefter följde de sedvanliga årsmötesärendena inför 45 närvarande.
Styrelsen informerade om det pilotprojekt vår förening och Bälinge hembygdsförening inlett tillsammans med Upplandsmuseet. Avsikten med projektet är att anpassa det dataprogram, som stora museer använder för sina samlingar, till att passa för hembygdsföreningar. På sikt ska dessa därigenom kunna göra sina samlingar allmänt tillgängliga genom Internet.

Vårt program under året:
Vårutflykten 4 maj fortsatte på temat – Fåglar. Denna något småkyliga lördagmorgon samlades vi intill fågeltornet på Funbosjöns västra sida. Ornitolog Lars Gotborn berättade där för drygt 30 åhörare med stor inlevelse och gedigen kunskap om hur fågellivet förändrats under de senaste 40 åren, vilka arter som ökat och vilka som minskat i jordbrukslandskapen. Sammanlagt 27 fågelarter kunde ändå identifieras under utflykten. Naturligtvis smakade det gott ute i naturen med varm korv och kaffe.

Nationaldagen  6 juni - Firandet inleddes med spel av Funbos egna pianotalanger i åldrarna 6-14 år under ledning av Petra Fredriksson som avslutning på skolåret. Calle Åberg sköt traditionsenligt svensk lösen med sin kanon.  Gösta Brundin höll ett träffsäkert nationaldagstal om pensionärslivets prövningar.  Nationalsång och sommarpsalm sjöngs under ledning av Mia Oldeberg-Huusko.

Musikunderhållning av Fem Felare. Funbos Jacke Sjödin kåserade och sjöng på sitt oefterhärmliga vis. De minsta kunde rida på shetlandsponny från Lagga ridskola. De små Uppsalaflickorna under ledning av Made Larsson visade att blandningen av gymnastik och lek gör alla glada.
Inne i Sockenstugan pågick utställningar av olika slag: Dave Wiggins med fågelfoton, Nina Wesslén med akvareller på barnviseteman och Karin Wahlstedt med tennbroderier.
Vid en gammal vagn utanför stugan stod Veronica Wägner och sålde pelargonsticklingar och gav värdefulla råd om pelargoner. Där ute fanns också Gösta Brundins konstnärliga bruksföremål i betong.
De ca 250 gästerna såg ut at ha njutit av underhållningen denna sköna eftermiddag och förstås också av utbudet av hamburgare och kaffe och bakelser.  Hela tillställningen hölls ihop av ordförande Stig Gröning.

Höstutflykt till Edsbro vallonbruk den 31 aug
En liten trogen skara intresserade åkte dit för att bese det gamla vallonbruket med masugn och klensmedja samt hembygdsgården Åsavallen.
Vid masugnen berättade guiden Susanne Breitholz om den historiska verksamheten.

Berättarafton 20 nov –  Funbo vägar
Lennart Heljefors, född och uppvuxen i Funbo, höll ett initierat föredrag om hur vägarna i Funbo socken förändrats i takt med samhällsutveck-lingen. Nära 30 åhörare.

Julmarknad 7 dec – Ännu en välbesökt julmarknad full av julstämning arrangerad av Inger Gröning och som lockat många lokala hantverkare att bjuda ut sina alster av alla möjliga slag till försäljning denna vackra men något kalla eftermiddag. Underhållning stod tomten Stig för.

Sekreteraren

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2014-03-10 18:49:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:21:54) Kontakta föreningen