Vårutflykt 2012


LÖRDAGEN DEN 19:E MAJ
Då sammanstrålade c:a 35 intresserade personer för att lyssna till Mattias Pettersson och Solveig Oldeberg som berättade om socknen från järnålder till slutet på 1800-talet.

Vi tackar Ann-Louise Bengtsson för hjälp med bildtexterna.

Vid Funbo kyrka började färden.
Mattias berättade att denna plats på 500-talet f.Kr. var en udde i en fjärd. Här fanns troligen en hednisk kultplats och det var vanligt att det senare byggdes kyrkor på sådana platser.
Solveig Oldeberg berättade bl.a. om Marielunds stations tillblivelse. Att järnvägen kom till Marielund var Alfred von Dübens förtjänst.
Han ville kunna leverera mjölk in till Uppsala.
Stationen blev färdig i slutet av 1870-talet.
Det finns flera forn-lämningar i närheten av sjön Trehörningen och Mattias ville visa en plats nära Lövsta-hagen där det finns ett gravfält från 500 e.Kr.

Det syntes tydligt hur stenar lagts på varandra och i mitten fanns det en grop. Troligen hade den döda lagts där.
C:a 500 eKr. !!

Utflykten fick en trevlig avslutning hos familjen Oldeberg i deras vackra trädgård Nordansjö med utsikt över Trehörningen. Det blev traditions-enlig korvgrillning, kaffe och allsång.

Musiken stod vår ordförande, Stig, för.
Han hade förutseende nog tagit med sig sitt dragspel.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-05-24 17:38:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 08:17:27) Kontakta föreningen