PrästgårdenMålad av Johan Lundin 1924

Fotograf: Anders Damberg 2007

Nr 2 Prästgården

Vi vet inte var den första prästgården i Funbo låg. Måhända timrades dess sju laga hus redan för 800 år sedan på södersluttningen nedanför fornborgen, där den ligger än i dag.

När bostället nämns för första gången i en offentlig handling år 1538 har vi anledning tro att det ligger på sin nuvarande plats. I den gamla källaren under huvudbyggnaden finns tegelmurning som kan vara senmedeltida, har lands­antikvarie Ola Ehn konstaterat.

Prästerna som bott där före slutet av 1500-talet är bara delvis kända till namnet och ibland ett årtal. Från 1565 nämner Ärkestiftets herdaminne att den första evangeliska kyrkoherden skall ha hetat Petrus Siguardi Galle.

Ur Karin Brinks skrift Om kyrka Präster och Prästgård i Funbo från 1985

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: Niklas Landfeldt (2012-02-27 19:41:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:40:27) Kontakta föreningen