Kontakt och skydd i Funbo


Texten är kopierad ur skriften
Kontakt och skydd i Funbo
Andra kapitlet om hur posten kom till Funbo
Redaktör:  Ingegerd Englund,  Funbo 1981

Bärby poststation

1/1 1875 inrättades Bärby poststation. Den förlades innan järnvägen var byggd till Funbo Bro (bron över Funboån vid kyrkan) och sköttes av organisten och folkskolläraren Gustaf Lundin ill den 31/12 1876. Från 1877 blev det järnvägsstationsföreståndaren (titeln blev sedan stationsinspektor) Carl Hjort, som förestod poststationen till 1905, då hans efterträdare Per August Svensson övertog arbetet fram till 1918. Stationsinspektoren August H. Wallén "Kritpipan" kallad skötte den till 1920.

Då flyttade poststationen från Bärby stationshus upp till Adamsberg, byggt av stationskarlen K.M. Adamsson. Det låg på andra sidan järnvägen och hans fru Maria blev postföreståndare till 1926.

Då flyttade posten till Bärby gård där Karl Fredrik Fredriksson övertog. 1927 brann huvudbyggnaden där posten var inrymd ner, men när det nya huset var färdigt flyttade man in i övervåningen med ingång från baksidan av huset. En lucka påminner ännu om detta. Från 1932 blev posten förlagd till Bärby station igen. Där tjänstgjorde Fredriksson inte bara som postföreståndare och lantbrevbärare utan även som platsvakt, då stinstjänsten var indragen några år.
1935 kom Ragnar Edling till Bärby som både stationsinspektor och föreståndare för posten då Fredriksson slutade. Edling handhade posten till 1963 då han gick i pension och arbetet övertogs av hans fru Anna-Rosa Edling. 1967 drogs poststationen in.

Marielunds poststation

Arkivarie Annerbäck, Postverket har lämnat följande uppgifter.
"På gjord framställan till Generalpoststyrelsen från ett 20-tal boende i närheten av Marielunds gård med ägaren f.d. kapten Fr. Ridderbjelke i spetsen beslöt Gps den 18/5 1906 att en poststation skulle inrättas i närheten av Marielunds trafikstation fr.o.m. den 1/7 1906."
Poststationen indrogs 28/2 1958.

Föreståndare var under denna tid:

Pettersson, Peter August jv.st.föreståndare 1906-1916
Nilsson, A.N. sts.karl 1917-1919
Andersson, Karl f. 1891 byggnadssnickare 1919-1920
Andersson, Klara M. f. 1890 änkefru 1920-1929
Karlsson, Karl Johan f. 1868 sts.karl 1929-1931
Bergström, Karl Johan f. 1883 sts.föreståndare 1931-1944
Karlsson, Erik Birger f. 1908 sts.föreståndare 1944-1954
Andersson, Bengt A. f. 1918 trafikbiträde 1954-1958

Årsarvode 1906 - 180:- kronor.
År 1906 inlämnades 8 ass, 38 rek., 17 paket därav 1 ass. och 18 postanvisningar. Poststationen var förenad med järnvägen 1906-1919 och 1929-1958. Mellan 1920-1929 låg posten placerad hos Anderssons i Karlshall, som då också hade telefonstationen där.

För Bärby poststation var årsarvodet 1875 - 100 Rdr.

År 1876 (äldsta bevarade statistik) inlämnades 14 ass, 64 rek., 1560 brev inrikes och till utrikes orter 1 rek och 26 brevförsändelser.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-02-25 19:23:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2022-11-12 13:32:23) Kontakta föreningen