Våra skrifter


Sockenstugans vänner har ett antal skrifter som kan köpas för en billig penning.
Verken är oftast gjorda av folk från bygden och hanterar praktiska och kulturella företeelser i Funbo.
Kontakta Åke Granberg på 0730-580 200 om du är intresserad av någon skrift.

Här följer en uppställning:

Ämne Namn Författare / år
Bebyggelse Funbo, Karberga I Englund 1982
Bebyggelse Förteckning över Torpbebyggelse i Funbo B Lövgren 1978
Bebyggelse Hallqveds historia C Atmer
Bebyggelse Funbo-Lövsta H Andersson
Elektricitet Ljus över Funbo. Eldistributionsföreningens historia I Englund 1980
Folkrörelser Den första nykterhetsrörelsen i Funbo P A Björkman 1975
Folkrörelser Femtio år med en lokalförening i Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund 1935-1985 I Englund 1985
Handel Livets nödtorft i Funbo I Englund 1980
Historia Funbo tittar fram I Englund 1977
Historia En tragedi från 1750-talet om soldaten Anders Holmberg och hans hustru Margareta
Israelsdotter
L-E Larsson 1978
Historia Bengta Håkansdotter berättar från 1570-80 talets Sverige K Brinck 1984
Historia Minnesanteckningar från Ultuna Lantbruksskola H Jansson 1978
Historia Levnadsminnen S F Tärnström 1979
Historia Vår bygds historia - Funbo Socken I-M Munktell m fl 1983
Kommunikation Kontakt och skydd i Funbo (post, tele, järnväg, brandskydd) I Englund 1981
Kyrkan Klockstapelns reparation 1808-1814 P A Björkman 1976
Kyrkan Prosten Dillner och kyrkosången i Funbo P A Björkman 1976
Kyrkan Funbo kyrkas tillkomst och byggnadshistoria A Karlén 1976
Kyrkan Funbo kyrkogård I Englund 1982
Kyrkan Kyrka, präster och prästgård i Funbo K Brinck 1986
Ortsnamn Funbotraktens ortsnamn, ref från föredrag av Bertil Flemström Karin Brink 1977
Runstenar Vad berättar våra runstenar K Brink 1980
Skola Några anteckningar ur Funbo skolhistoria. Henriksson och Wahlgren 1942
Sockenstugan Sockenstugans historia S Englund
Socknen Glimtar ur Funbo sockenstämmoprotokoll 1858-1958 A Karlén 1975
Socknen Fattigstugan och Klockarebordet i Funbo K Brink 1981
Vägar Funbos vägar I Englund 1979

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-02-25 18:46:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2022-11-12 13:38:05) Kontakta föreningen