SockenstuganMålad av Johan Lundin 1924

Fotograf: Anders Damberg 2007

Nr 1 Sockenstugan

Troligen byggdes sockenstugan någon gång under senare hälften av 1700-talet. Huset är byggt som parstuga, och fattigstugukammaren var det rum som nu används som kök. Hjonen bodde dels i kammaren dels i det östra rummet. Under senare år bodde föreståndarinnan i det västra rummet, men tidigare fick hjonen klara sig själva. Uthus med vedbod och dass fanns utanför östra väggen, vatten hämtades i Klockhammaren.

I april 1915 uttalar kommunalstämman ett önskemål att uppföra ett ålderdomshem. En kommitté tillsattes med bl a vagnmakaren C A Pettersson som ledamot och i oktober 1915 fattades beslut att man så snart som möjligt skulle bygga ett ålderdomshem. Det blev inget bygge av utan man köpte istället det hus som blev Funbo ålderdomshem. Inflyttning skedde 22 december 1916 och därmed var sockenstugans användning som fattigstuga ändad.

1920 hade sockenstugan restaurerats och inretts till kommunalhus med rum för stämmor, arkiv etc. Därmed hade också det gamla kommunalrummet i Klockarbol upphört att fungera i kommunala sammanhang. Detta rum togs dock år 1945 i anspråk som lokal för den skolbespisningsverksamhet som Funbo kommun, på initiativ av Funbo Husmodersförening, startade. Det var den första skolbespisningen i länet.

1924 skrev Johan Lundin, fd vice ordförande i kommunalnämnden och kyrkvärd "Då jag under årens lopp roat mig med att avteckna och färglägga åtskilliga av gårdarna och lägenheterna inom socknen, är det min önskan att få överlämna dem till kommunen. Min mening härmed är långt ifrån att dessa tavlor hava något som helst konstvärde, utan blott att de kunna passa att avbryta enformigheten å de nakna väggarna i kommunalrummet." Tavlorna finns uppsatta i stora rummet och har nummer som hänvisar till motsvarande nummer på kartan över Funbo.

Huset hade blivit använt till fattigstuga under kanske 150 år utan nämnvärda reparationer men i mars 1934 beslöt man att reparera grunden och göra nödvändiga inre och yttre reparationer.

1950 beslöt kommunalfullmäktige att hålla sina sammanträden i kyrkskolan och sockenstugan stängdes. Inför sammanläggningen med Uppsala kommun beslöt kommunalnämnden i Vaksala storkommun den 18 nov 1966 att utan ersättning erbjuda stugan till Funbo församling. Kyrkorådet i Funbo antog erbjudandet.

Efter yttre och inre reparationer nyinvigdes Sockenstugan i Funbo 31 oktober 1971 och föreningen Sockenstugans vänner bildades. Föreningen har sedan dess förvaltat och skött underhållet av stugan.

Saxat ur Sven Englunds anförande vid nyinvigningen av Sockenstugan 31 oktober 1971

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-02-27 19:30:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:40:07) Kontakta föreningen