Årsberättelse 2008


ÅRSBERÄTTELSE

Sockenstugans Vänner i Funbo verksamhetsåret 2008
Föreningens styrelse har bestått av ordförande Agneta Hellman, v ordförande
Gösta Brundin, sekreterare Henrik Ljungblom, v sekreterare Birgitta Andersson,
kassör Dan-Erik Oldeberg samt styrelsemedlemmarna Ingrid Lindqvist, Ingrid
Bokström, Margareta Brunn och Roger Käck.
Vi har hållit 5 styrelsemöten samt haft många kontakter via telefon och e-mail. Föreningen hade vid årsskiftet 210 medlemmar.

.
Vid vårt årsmöte den 9 mars bjöds de närvarande ca 40-talet medlemmar som
infunnit sig på grötlunch och vid kaffet presenterade fotograf Anders Damberg
sitt arbete med jämförelse av Funbo enligt de målningar utförda av Lundin som
finns i Sockenstugan och de fotografier han tagit under sommaren 2007 från
exakt samma vinkel som Lundin målat tavlan. Vi tackar än en gång Anders för
hans fantastiska arbete.
.
Den 24 maj åkte vi upp mot Dalälven och till Östa naturreservat där vi
intog vårt fika och promenerade i den fantastiska naturen efter Dalälvens
strand. Bert Andersson informerade om trakten vi färdades genom vid vår
vidare resa till Ingbo källor och den skvaltkvarn som byggts upp. Vi möttes av
Torsten Landén som berättade om kvarnen och dess uppbyggnad samt
källorna och han visade också hur det gick till att mala. Lunch intogs sedan vid
café Ny 'fiket i Gysinge och där hade vi också gott om tid att bekanta oss med
bruket och dess omgivningar.
.
Föreningen har fått en större summa pengar i samband med minnesgåvor
vid medlemmars bortgång och som ett minne av dessa tidigare styrelse-
medlemmar har vi låtit sätta upp en gärdesgård bakom Sockenstugan.
Denna gärdesgård stod klar vid vårt nationaldagsfirande den 6 juni.
Traditionsenligt sköt Carl-Edvard Åberg svensk lösen efter Dan-Erik Oldebergs
hälsningstal, AKO underhöll med sång och Henrik Ljungblom bidrog med en
ny spännande tipsrunda.
.
Sommarcaféet och museet hade öppet lördagar under juli. Tyvärr var det få
gäster vid dessa tillfällen, men däremot har vår stugvärd Dan-Erik Oldeberg tagit
emot många besökande grupper under året.
.
Vid höstvandringen en gråruggig lördag den 6 september samlades
50-talet medlemmar hos Claes-Göran och Barbro Lundberg i Trångtä.
Sten Trångteg berättade om sin uppväxt på gården och visade oss runt på
gårdens dåvarande ägor. Sonja Jansson berättade om sina minnen från sin barndom när hon bodde på gården tillsammans med sina föräldrar Bert
och Dagny Jansson.
Gårdens nuvarande ägare Claes-Göran Lundberg fyllde på historien om gården idag och Åke Granberg berättade kortfattat om områdets framtida utveckling
med byggnation av ett 40-tal fastigheter.
Efter sedvanlig grillnings- och fikapaus var det dags för hemfärd - och då kom regnet.
.
Det blev ett missförstånd kring datumet för berättaraftonen i november.
Styrelsen inbjöd till och höll arrangemanget den 6 november medan det i programmet stått 24 november och kanske var det detta som gjorde att uppslutningen denna kväll inte blev så stor. Kvällens tema var Marielund, sommarparadiset. Dan-Erik Oldeberg berättade om traktens historia och
våra medlemmar och gäster underhöll med egna minnen.
.
Vi haft ett flertal kontakter med pastoratet angående sprickorna i stugan och
Bjerkings ingenjörsbyrå har gjort en besiktning av huset. Nedtagning av ett antal träd omkring sockenstugan kommer att ske då de angripits av sjukdom och risk finns att de annars kan falla ner över husen.
.
Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla våra medlemmar för visat förtroende
under det gångna året och hälsar alla välkomna till ett nytt år i Socken Stugans vänner i Funbo.

.

Agneta Hellman, Gösta Brundin, Henrik Ljungblom, Birgitta
Andersson, Dan-Erik Oldeberg, Ingrid Lindqvist, Ingrid  Bokström, Margareta
Brunn och Roger Käck.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-03-17 12:06:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:25:42) Kontakta föreningen