Årsberättelse 2009


ÅRSBERÄTTELSE
Sockenstugans Vänner i Funbo verksamhetsåret 2009

Föreningens styrelse har bestått av ordförande Agneta Hellman, v ordförande Gösta Brundin, sekreterare vakant, v sekreterare Birgitta Andersson, kassör Dan-Erik Oldeberg samt styrelsemedlemmarna Ingrid Bokström, Margareta Brunn, Roger Käck, Åke Granberg och Henrik Ljungblom.
Vi har hållit 5 styrelsemöten samt haft många kontakter via telefon och e-mail. Föreningen hade vid årsskiftet 298 medlemmar. Föreningen bildades 1971 och detta är alltså dess 39 verksamhetsår.
.
Vid vårt årsmöte den 8 mars bjöds de närvarande ca 40-talet medlemmar som infunnit sig på smörgåstårta Elin Forsberg från institutionen för Nordiska språk berättade om Funbos ortsnamn.
Vårt program i övrigt under året:
Lördag den 16 maj tog vi, ett 30-tal med-lemmar, Lennakatten till Länna bruk.
Efter att Lennart Heljefors berättat för oss om järnvägen och tågen tog vi en fikastund vid Marielunds station. Därefter fortsatte färden till Länna där Alexander Hellqvist talade om bruket och dess betydelse under perioden som filial till Vattholma järnbruk.
Nationaldagen firades sedvanligt med välkomsttal av Dan-Erik
Oldeberg, svensk lösen med Carl-Edvard Åberg och musikunder-hållning av Daniel och Marcella Holm. Dagen avslutades med konsert i kyrkan med Viba femba - ett
arrangemang av Funbo församling med stöd av Göran Atmers fond för kulturell verksamhet i Funbo. Ett 80-tal personer deltog i dagens firande.
Höstvandringen den 5 september startade med en
kyrkogårdsvandring tillsammans med Tomas Anderman och efter ett besök i
klockstapeln stärkte vi oss med grillad varmkorv och kaffe innan
Solveig Oldeberg tog oss med på en annorlunda kyrkguidning bl a upp på
kyrkvalven. Ca 50 personer deltog.

Vid årets sista tillställning,
berättarkvällen den 12 november, berättade Gösta Brundin under temat Funbo i Kris.
Övrigt som hänt:
Sprickorna i väggarna i sockenstugan är under utredning. Församlingen har kontakter med Landsantikvarien för ett samarbete beträffande kost-naderna. Bjerkings ingenjörsbyrå har nu föreslagit att en provgrop ska grävas för att se hur felet ska åt-gärdas. Ärendet ligger nu på Danmark-Funbo församlings åtgärdslista.Museet har varit välbesökt av grupper och enskilda personer. Vår stugvärd, Dan-Erik Oldeberg har haft ett flertal guidningar. Uthyrningen av Sockenstugan ökar. För såväl dop som bröllop, begravningar och övrigt familjefirande för mindre sällskap har stugan upptäckts som en mysig samlingspunkt i Funbo.
.
Funbo i februari 2010
Agneta Hellman Gösta Brundin
Dan-Erik Oldeberg
Birgitta Andersson
Åke Granberg Roger Käck
Ingrid Bokström Margareta Brunn

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-03-15 15:29:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:25:28) Kontakta föreningen