Årsberättelse 2010


Sockenstugans Vänner i Funbo - verksamhetsåret 2010.
Föreningens styrelse har bestått av ordförande Stig Gröning, v ordförande Gösta Brundin, sekreterare Åke Granberg, v sekreterare Birgitta Andersson, kassör Dan-Erik Oldeberg samt styrelsemedlemmarna Ingrid Bokström, Roger Käck, Sanna Graan Östlund och Henrik Ljungblom. Under året har hållits 5 styrelse­möten. Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 195 betalande medlemmar.

.

Vid årsmötet i Funbo församlingshem den 14 mars bjöds de 48 närvarande
på risgrynsgröt och smörgås samt kaffe/kaka.
Åke Granberg visade därefter drygt 100 bilder på Funbo-miljöer som fd
lärarinnan Hanna-Lisa Ek tagit under åren 1957-1965 och några Funbo-bilder från 1980 av Håkan Lagerqvist.

Anhöriga till Karin Brinck,
föreningens tidigare trotjänare, skänkte efter hennes bort­gång en stor summa pengar till föreningen att användas i Karins anda.
Vårt program under året har varit:
Vårutflykten lördagen den 15 maj startade vid Funbo prästgård där vi samlades för korvgrillning och kaffe.
Inger Björkman berättade sedan om sina barndomsår i prästgården och dess omgivningar. Därefter vandrade vi med Åke Granberg som guide via präst-gårdsborgarna till några lämningar efter gamla soldat-torp och till den "jättegryta" som finns nära Grytbol, den vackra vitrappade framkammarstugan med dess kring-byggda gård vid Funbosjöns västra strand.
Nationaldagen den 6 juni
firades sedvanligt vid Sockenstugan med nationaldagstal av vice ord-föranden Gösta Brundin och svensk lösen av Carl-Edvard Åberg.
Åbergs kanoner fick snabbt svar av en
betydligt mäktigare Herre varför de församlade fick ta skydd inom för-samlingshemmets väggar. Där blev vi uppvärmda av grannen och kåsören
Jacke Sjödins berättelser.
Gimo Big Band underhöll både inom- och utomhus.
Ira Löfman visade sin konst och Solbackens vävstuga visade sina alster i Sockenstugan. Bokbord. Servering av kaffe och hamburgare. Avslutning i kyrkan.
Höstutflykten den 4 sept åkte vi buss till Östervåla hembygdsgård där vi fick guidad vandring av kunniga trotjänare som visade och beskrev de gamla byggnaderna i området med det välkända Östervåla möbelmuseum med sin 200-åriga möbelsnickar-tradition med utställning av otroligt vackra, välgjorda möbler. Där finns också ett brandmuseum och en gammal skomakarverkstad.
Socknens dräktskick visades i
Dräktkammaren och i Olles Krydd-gård finns medicinalväxter och örter.
På hemvägen rastade vi intill Tämnarens norra strand vid Aspnäs
gårdskyrka där Solveig Oldeberg
berättade om den lilla kyrkans historia.
Stig Gröning fick under resans gång
fart på "busskören" med hjälp av sitt dragspel.
Berättarkvällen den 24 nov med temat
"En liten man med stor betydelse för Funbo".
Åke Granberg berättade i ord och bild om konstnären, handlanden och kommunal­politikern Johan Lundins liv och leverne i Funbo. Många av bil-derna kom från Lundins egna foto-samlingar.
Lennart Heljefors
och Torbjörn Norman
bidrog som gästkännare. Till minne av Johan Lundin hade Åke Granberg skapat en pärm där Lundins akvareller kan beskådas sida vid sida med fotografen Anders
Dambergs
nutida foton från samma
motivplats.
StigGröning /ordförande

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-03-15 15:17:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:25:11) Kontakta föreningen