Funbosjöns väl


FÖRENINGEN FUNBOSJÖNS VÄL

Föreningen Funbosjöns Väl har lagts ner enligt beslut på årsmötet den 3 maj 2016.

Föreningens intressefrågor och innevarande medel förvaltas av Hembygdsföreningen Sockenstugans Vänner enligt beslut vid dess årsmöte den 26 mars 2017.

Föreningen Funbosjöns väl bildades ursprungligen av markägare runt Funbosjön och Funboån och har som huvuduppgift att enligt stadgarna:

"vårda och bevaka Funbosjön med dess in- och utlopp ... så att den biologiska mångfalden som den kulturella statusen gynnas".

Det första som föreningen togs sig an var att muddra inloppet till Funboån. En vassklippare köptes också för några år sedan och föreningens medlemmar klipper regelbundet vass och näckrosor – speciellt runt badplatserna.

Föreningen har bevakat ärenden som rör sjön och ån t.ex. renoveringen av den gamla stenbron och kontaktade Vägverket så att en utterpassage kunde byggas under landsvägsbron.

 

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-03-07 13:45:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:51:04) Kontakta föreningen