VibyMålad av Johan Lundin 1922

Fotograf Anders Damberg 2007

Nr 5 Viby

Motivet taget mot norr och ger exempel på en jordbruksfastighet som rustats upp i slutet av 1800-talet, då det friköptes från Lövsta.
Uppodlingen är av gammalt datum och hörde från början samman med Halmby by. På gamla kartor finns en väg markerad mellan Locksta by och Halmby över Wiby marker med ett vadställe över Lillån.
Nu är fastigheten sammanlagd med Åkerby 3:2 som övertagit Vibynamnet.

Ur Ingegerd Englunds skrift om tavlorna i Sockenstugan /ca 1979
Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-03-07 13:11:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:41:36) Kontakta föreningen