GråmunkehögaMålad av Johan Lundin 1922

Fotograf Anders Damberg 2007

Nr 6 Gråmunkehöga

Motivet taget från uppkörsvägen mot huvudbyggnadens entré.På Gråmunkehögas mark har funnits tidig bebyggelse, vilket de många fornminnena talar om. Gråmunkehöga by bestod av flera hemman som så småningom bildade en gård. År 1907 inköptes den av Otto Söderman och det är nu tredje generationen som här driver ett omfattande jordbruk.

Huvudbyggnaden på tavlan är av trä och byggdes år 1908. År 1951 avstyckades den med tomt. Huset ödelades 1957 genom en anlagd brand. Året därefter byggdes ett nytt hus. Här drevs sedan ett privat vilohem. Från 1971 heter det Gråmunkehöga konvalescenthem och ägs av Uppsala landsting.

Gråmunkehöga nämns för första gången i skrift 1316.

Ur Ingegerd Englunds skrift om tavlorna i Sockenstugan /ca 1979

I början av december 2010 totalförstördes hemmet ånyo av brand.

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-03-06 18:22:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:41:46) Kontakta föreningen