KrisslingeMålad av Johan Lundin 1924

Fotograf: Anders Damberg 2007

Nr 4 Krisslinge

Motivet taget mot nordväst från Sundby backe.

Häradsvägen Funbo kyrka – Rasbo kyrka syns i nedre kanten av tavlan
och dyker åter upp till vänster där den svänger förbi ladugården. Gården bestod tidigare av flera hemman och flera hus av gammal bebyggelse finns kvar. Huvudbyggnaden är byggd 1850 och har ägts som släktgård i flera generationer, men varit utarrenderad även sedan Uppsala kyrkliga samfällighet köpte den 1976.

Krisslinge nämns för första gången i skrift år 1316.

Ur Ingegerd Englunds skrift om tavlorna i Sockenstugan /ca 1979

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-03-05 18:48:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:40:47) Kontakta föreningen