SundbyMålad av Johan Lundin 1924

Fotograf: Anders Damberg 2007

Nr 3 Sundby

Motivet taget mot norr.
Ett bland många av de säterier som ägdes av Hallqved.

År 1741 skriver Lars Salvius:
”Sundby, om 9 Öresland, har en vacker Träbyggnad, god åker, tillika med en liten Fiäll, som lyder till gården. Ägorna räcka in till Fundbo Siön. Salig Herr Clas Edenbergs Arfingar hafva köpt denna Gård tillika med ett annat Säteri i samma By om 8 Öresland med 4½ pro-Cent: men nu är Majoren Herr Mauritz Wilhelm Nisbet ägare därtill".
Nisbet var då ägare till Hallqved och Sundby har sambrukats med denna egendom fram till slutet av l800-talet då det blev vad vi idag kallar familjejordbruk.
Den gamla huvudbyggnaden brann ner genom en anlagd brand år 1957.
Jorden arrenderades ut och 1964 köpte staten fastigheten och lade den till kriminalvårdsanstalten vid Åby.
Sundby nämns för första gången i skrift 1554.
Ur Ingegerd Englunds skrift om tavlorna i Sockenstugan /ca 1979
Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-02-29 20:10:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:40:37) Kontakta föreningen