Så skyddar vi dina personuppgifter


Sockenstugans vänner i Funbo.  (802462-8052)

Så skyddar vi dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning och börjar gälla i hela EU 25 maj 2018. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Föreningen samlar namn och adress i vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet och för hantering av medlemsavgifter. Vi använder också uppgifterna för att rapportera till Sveriges hembygdsförbund och i förekommande fall till försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter. Vi gör inga medlemslistor publika.

Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. Vi genomför löpande gallring av inaktuella uppgifter.

Dina rättigheter: Läs mer om dessa hos Datainspektionen

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2018-05-21 17:42:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 08:19:13) Kontakta föreningen