Årsberättelse 2016


Styrelsen har bestått av Stig Gröning (ordf), Gösta Brundin (v ordf), Inger Tjäder (sekr), Bosse Wesslén (kassör) samt de övriga ledamöterna Birgitta Andersson, Åke Granberg, Roger Käck, Sonja Jansson, och Berit Landfeldt. Stugvärd Dan-Erik Oldeberg.
Antal styrelsemöten under året: 9
Antal medlemmar vid årets slut: 261

.

Årsmötet hölls i Funbo församlingshem söndagen den 20 mars då föreningen traditionsenligt stod för det allmänna kyrkkaffet efter gudstjänsten i Funbo kyrka. Efter kaffet fortsatte programmet med att vice ordförande i Arbetsgruppen Långhundraleden, Carl-Birger Sveidqvist, informerade om gruppens arbete. Sedan tog historiker Sigurd Rahmqvist vid och berättade om det medeltida Funbo. Fyrtio personer lyssnade med stort intresse. Därefter följde årsmötet.

Aktiviteter i urval:

Funbosjöns väl

Vid årsmötet för Funbosjöns väl 2016 beslutades att föreningen under året skulle läggas ner. En framställan gjordes till Sockenstugans vänner om att hembygds-föreningen skulle överta Funbosjöns väls medel samt ge utrymme för dess intressefrågor framgent. Under året har interimsstyrelsen för Funbosjöns väl deltagit i Sockenstugans vänners styrelsemöten och arbetet med att finna former för ett överlämnande har fortsatt.

Disa Gilles pris

Föreningen tilldelades Disa Gilles pris 2016 för ”förebildning insats inom uppländsk hembygdsvård”. Föreningen fick stipendiet om 10 000 kr för sitt arbete med att registrera museiföremål på ett sätt som kan bli till nytta för andra hembygdsföreningar.

Handlingar till Folkrörelsearkivet

Under året har vi lämnat in årsmötesprotokoll, bok-slut, revisions- och årsberättelser från 1971, dvs det år föreningen bildades, t o m 2015, allt för att säkra originalhandlingar för framtiden.

Studiecirklar

En studiecirkel i olika målningstekniker, två bokcirklar och en skrivarkurs har pågått under året.

Fotokalender

En arbetsgrupp har tillsatts i syfte att via en tävling samla in foton till en kalender med motiv från Funbo.

Vårutflykt lördag 23 april

Ett 25-tal personer kom till sockenstugan för att

tillsammans göra en risgärdesgård efter gammal

modell. Man blev  på detta sätt av med ris som annars

inte har något värde och man stängde ute kreaturen från de odlingar man ville skydda. Deltagarna rensade  i årummet, vilket även förbättrande sikten från bron.

Nationaldagen 6 juni
Efter ordförandens välkomsthälsning sköt Calle Åberg svensk lösen med sin kanon följt av nationalsången och psalmsång. Peter Nordgren höll ett finstämt nationaldagstal och Björn Bergström reciterade några strofer ur ”Funnbo Sockns härlighet” av Olof Rudbeck d. y. Därefter kunde man köpa hamburgare, kaffe, saft och bröd. Brukssextetten från Gimo underhöll med mässingsmusik. Yvonne Thillman sålde pelargoner och sticklingar. De små fick rida gratis på shetlands-ponnyer från Lagga ridskola. Friluftsfrämjandet informerade om sin verksamhet och anordnade även en tipspromenad. Mia-Marie Kjellgren berättade om vad som var på gång i församlingen. Därefter spelade och sjöng hon tillsammans med sin man Jan Kjellgren och dottern Irma Hedman. Karl-Erik Sjöblom visade upp sina gamla motorcyklar. Susanna Olivin berättade om livet i ett flyktingläger i Zaatari i Jordanien.Agneta Hellman informerade om församlingens verksamhet. Boende från både Åby och Bärby deltog i aktiviteterna.Väg 282 En kul tur lördag 27 augusti
Föreningen medverkade i arrangemanget, som växer för varje år. Det finns ett stort utbud av aktiviteter i orterna längs väg 282. I Funbo bestod programmet av öppen kyrka med guidning av Solveig Oldeberg, ansiktsmålning i församlingshemmet, öppet hus med gränslös stickning i Klockarbol och i sockenstugan konstutställning med verk av Anna Hansson, Nina Wesslén och gästutställaren Jakob Anckarsvärd.
Museet var öppet hela dagen. På kvällen gav Uppsala dragspelsklubb en konsert vid helgsmål.Höstutflykt lördag 24 september
En stor skara intresserade medlemmar infann sig vid Agrilab, där ägaren Mohammad Bigee berättade om verksamheten och guidade oss i laboratoriet. Därefter vandrade gruppen till Funbo plantskola, där Inger Filipsson visade plantskolan och även svarade på frågor om växter och odlingar.
Berättarafton onsdag 23 november
Kvällens ämne var ”Jord, vind och vatten – det svänger om Funboån”. Ett femtontal personer kom för att lyssna till naturgeografen Krister Lindé när han berättade om hur landskapet omkring oss kom till.Julmarknad söndag 4 december
Vid den femte julmarknaden i rad fanns fler försälj-ningsstånd än tidigare både ute och inne där man kunde köpa allt som hör julen till. Eleverna i klasserna 7A och 7B Uppsala musikklasser, tillsammans med Jacke Sjödin, höll en mycket uppskattad julkonsert i kyrkan. Inger Gröning och Rose-Marie Svensson stod bakom hela arrangemanget kring julmarknaden.
Sekreteraren

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2017-10-13 11:29:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-09 18:50:08) Kontakta föreningen