Årsmöte 2009


Protokoll

Sockenstugans vänners årsmöte 2009-03-08 i Funbo församlingshem, Mötet inleddes med ett föredrag av Elin Forsberg om ortnamn i Funbo.
50 medlemmar deltog.

1. Mötes öppnades

2. Dagordningen godkändes

3. Val av ordförande och sekreterare: Medlemmarna väljer sittande

4. Val av justerare: Åke Granberg, Solveig Oldeberg

5. Mötet är behörigt utlyst

6. Verksamhetsberättelsen: Godkännes av medlemmarna.

7. Kassarapport från Dan-Erik Oldeberg
Anledningen till att det är mindre pengar kvar i år är bl.a. investeringen av
gärdesgården och sponsring av resor och arrangemang.

8. Revisionerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet: Medlemmarna beviljar
styrelsen ansvarsfrihet.

9. Val av styrelse:
Ingrid Lindkvist lämnar styrelsen.
Förslag till ersättare Åke Granberg.
Åke Granberg väljs in i styrelsen.

10. Per-Olof Björk fortsätter som revisor.

11. Ombud till fornminnesföreningen Birgitta Andersson byts ut till Gösta Brundin

12. Fastställande av årsavgift: Fortsatt 50 kronor per person och 100 kronor per familj.

13. Övriga frågor:
Dan-Erik Oldeberg:
Pastoratet har gett Bjerkings uppdrag att se över sockenstugan för att rekommendera
upprustning.
Övrig fråga: Har sockenstugans vänner blivit tillfrågade i frågan om utbyggnaden av
bygden?
Agneta kontaktar kommunen att sockenstugans vänner blir remissinstans. Mötet ger
styrelsen uppdraget att lämna synpunkter på förslaget till kommunen senast den 31
mars.

14. Mötes avslutas

2009-03-08

Henrik Ljungblom

Vill du se protokollet som en pdf-fil, klicka här!

 

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2016-11-19 11:12:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:52:03) Kontakta föreningen