Information


FÖRENINGEN FUNBOSJÖNS VÄL
Enligt protokoll från årsmötet 2016-05-03 läggs Föreningen Funbosjöns väl ner. Ett förslag från föreningen har ingivits till Hembygdsföreningen Sockenstugans vänner om att Funbosjöns väl intressefrågor och innevarande medel framgent ska förvaltas av hembygdsföreningen. Om detta förslag och om därmed förknippade frågor beslutar hembygdsföreningen vid sitt årsmöte 2017.
Under en övergångstid fram till hembygdsföreningens årsmöte 2017 ansvarar en interimsstyrelse för frågor som rör Funbosjöns väl: Stig Risberg, Kicki Nordquist, Inger Gröning och Per Nyman.  Under den interimistiska perioden har Funbosjöns väls interimsstyrelse inbjudits att delta i Sockenstugans vänners styrelsemöten för överläggningar.
För interimsstyrelsen 2016-11-01
Stig Risberg        [email protected]
Inger Gröning    [email protected]

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2016-11-02 10:25:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:53:10) Kontakta föreningen