Årsmöte 2015


SÖNDAGEN DEN 15:E MARS
Denna söndag infann sig 55 personer för att lyssna på Manda Björlings berättelse om torpet Strömsberg i Rasbo.
Berättelsen börjar med att en skräddare vid namn Jan Ström flyttar in i torpet1822. Det var hårda tider, även om Ström med familj hade det ganska gott ställt med den tidens mått mätt. Vi får sedan följa torpet och dess innevånare under 200 år.

Efter Mandas föreläsning följde årsmötet. Två nya styrelsemedlemmar valdes in, Inger Tjäder och Berit Landfeldt. De efterträder Ingrid Bokström och Birgitta Arenlid, som båda avböjt omval. I övrigt kvarstår styrelsen som tidigare.

 
(Som vanligt kan du klicka på en bild för att se en större bild i ett nytt fönster.)

Dagens föreläsare, Manda Björling, från Rasbo går igenom de sista detaljerna med ordf. Stig Gröning.

Det låg en förväntan i salongen inför Manda Björlings föreläsning.

Åhörarna förplägades med sedvanligt fika, kaffe eller te och mackor med ost, skinka och paprika.

Intresset bland åhörarna var stort, koncentrationen var på topp, redan innan föreläsningen hade börjat.

Längst bort i bilden skymtar vi Sockenstugans Vänners ene hedersmedlem, Dan-Erik Oldeberg. Han har gjort mycket gott i föreningen genom åren, med aktivt bistånd av sin fru Solveig.

Ting från en svunnen tid. bla en hörapparat och andra ting som kan uppenbaras när gamla hus renoveras.

Manda har börjat sin berättelse, som tar sin början för 200 år sedan. De som bodde i torpet hade det inte alltid så lätt att leva.

Man kan nästan känna stämningen som spred sig i salongen.

Som seden kräver ska föreläsaren avtackas, vilket ordf. Stig gjorde med en kram och ett blomarrangemang.

Sen var det dags för själva årsmötesförhandlingarna. I mitten ordf. Stig, till vänster sekr. Åke Granberg ochtill höger v.sekr. Birgitta Andersson.

Så rolig kan en revisionsberättelse vara. Per Olov Björk var nöjd med hur ekonomin skötts under året.

Ingrid Bokström avtackas efter lång och trogen tjänst i styrelsen. Men hon lämnar oss inte helt, hon ingår numera i valberedingen och tar gärna emot förslag på nya styrelsemedlemmar.

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2015-03-30 19:34:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:43:53) Kontakta föreningen