Årsberättelse 2014


Styrelsen har bestått av Stig Gröning (ordf), Gösta Brundin (v ordf), Åke Granberg (sekr), Birgitta Andersson (v sekr), Bosse Wesslén (kassör) samt de övriga ledamöterna Ingrid Bokström, Roger Käck, Sonja Jansson och Birgitta Arenlid. Stugvärd Dan-Erik Oldeberg. Under året Antal styrelsemöten: 7
Antal medlemmar vid årets slut: 244

.

Årsmötet hölls i Funbo församlingshem söndagen den 16 mars då föreningen bjöd de närvarande på kyrkkaffe förstärkt med en skiva Upplandskubb, bakad av Karin Gerhardt. Hon berättade under kaffet om konsten att baka Upplandskubb.
Efter kyrkkaffet fortsatte programmet på temat ”Sockenmat och stadsvaror i domkyrkans pastorala skugga” med måltidsforskaren Richard Tellström. Han gav de andäktigt lyssnande åhörarna (55 st) en mycket tankeväckande resa i våra matvanor genom tiderna.
Därefter följde årsmötet med 25 deltagare.
Funbo prästgård förvärvades av ett ungt par med stort kulturhistoriskt intresse i början av året.

-----------------

En fin möbelgrupp i trä, snickrad av Johan Lundin 1922, skänktes till föreningen av barnbarnsbarnet Mathias Ålund, Österbybruk.

En smidesskylt med texten Sockenstugan pryder stugan fr o m november.

-----------------

Vårt program under året:
Vårutflykten 10 maj
gick till Hallkvedsparken där ett 40-tal naturintresserade guidades bland smått och stort av Pär Eriksson från Upplandsstiftelsen.

-----------------

Nationaldagen 6 juni
Mannen som alltid är i ”kanonform”, Calle Åberg, inledde firandet med att skjuta svensk lösen med sin kanon. Därpå följde nationaldagstal av Gösta Brundin och allsång samt mässingsmusik av Brukssextetten från Gimo.  I samband därmed invigdes även föreningens nya fana med Sockenvapnet.
Olof Bergström läste dikten ”Funboo sokns härlighet” av Olof Rudbeck dy, från 1712.
Funbos egen komiker Jacke Sjödin kåserade.
Inne i Sockenstugan pågick utställningar av olika slag: Jekaterina Pertoft ställde ut sina konstverk i olja och Mats Wilhelm med sina naturfotografier.

Curth Andersson ställde ut en mängd gamla termosar som han gärna berättade om. Yvonne Eklund visade egendesignade vackra smycken.
Utanför stugan stod Yvonne Thillman och visade och sålde pelargoner eller sticklingar medan Stellan Gunnarsson, en bit därifrån, stekte kolbullar, den gamla rejäla skogshuggarfödan. De små fick rida på shetlandsponnies under ledning av Eva Öberg från Lagga ridskola.
De ca 220 gästerna såg ut att njuta av underhållningen och utbudet av hamburgare, kaffe, saft och bakelser och att det utlovade regnet höll sig på avstånd. Hela tillställningen hölls ihop av ordförande Stig Gröning.

-----------------

Höstutflykten 23 aug
Mörby slottsruin / Fasterna kyrka
En liten skara på 12 intresserade fick höra Ulla Tagesson berätta om Fasterna kyrka och guiden Gunilla Larsson som visade runt och berättade om slottsruinen och sägnerna kring den.

-----------------

282-an En kul tur 20 september
Föreningen medverkade i samarrangemanget där det var fullt av kultur, marknader, loppisar, uppträdanden på alla orter längs hela 282-an.

-----------------

Berättarafton 19 nov
Runstenen i Karberga
Ingmar Jansson,
docent i arkeologi, berättade och funderade inför ett 30-tal intresserade om Karbergastenens kryptiska inskrift om själhus och vad i sundet där. Ett ämne han gärna forskar vidare kring.

-----------------

Julmarknad 6 december
Den tredje julmarknaden i rad. I år visserligen utan snö men större än vanligt då även försam-lingshemmet användes av många lokala konst-hantverkare för att bjuda ut sina alster . Julkonsert i kyrkan med Uppsala musikklasser med AKO, David Anstey och Jacke Sjödin.
Inger Gröning och Rose-Marie Svensson stod bakom hela arrangemanget.

Sekreteraren

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2015-02-24 11:18:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:21:34) Kontakta föreningen