Musikcafé 8/2 2015


Söndagen den 8:e februari.
Funbo församlings sockenråd bjöd in till musikcafé där
Stig Gröning och Martin Ljungdahl stod för underhållningen.
Nämnas bör kanske att Stig förutom att vara musiker även är ordförande i Funbos hembygdsförening, Sockenstugans Vänner.
Martin arbetar som kantor och körledare i Danmark-Funbo församling.

De närvarande bjöds på en del läsarsånger varvade med svängiga saxofonriff.
Martin tolkade Vysotskij till publikens förstjusning och förvåning.

Du kanske undrar vad Funbo sockenråd är för någonting.
Funbo sockenråd är ett lokalt organ inrättat av kyrkorådet i Danmark-Funbo församling för att utveckla den lokala församlingsgemenskapen.
Funbo sockenråd har fem valda ledamöter samt distriktsprästen som är vald av kyrkoherden. Sammanlagt sex ledamöter. Minst en av ledamöterna ska vara ledamot av kyrkofullmäktige. Rådsledamöterna väljs på två år. Ordföranden utses av kyrkorådet bland de valda ledamöterna.

(Om du klickar på en bild så öppnas en större bild i ett nytt fönster.)

Stig berättade om sin bakgrund i Dalsland.

Martin tolkade Vysotskij, och visade upp en ny sida av sig själv för åhörarna.

Stig avslutade med en gammal goding som fick det att rycka i benen på de närvarande.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: Niklas Landfeldt (2015-02-24 10:14:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:44:24) Kontakta föreningen