Musikcafé 19/10 2014


Söndagen den 19:e oktober.
Funbo församlings sockenråd bjöd in till musikcafé då
jazzmusikern Ulf Österling och hans kör Angel Voices stod för underhållningen.

Publiken bjöds på musikalisk mångfald i den högre skolan.
Här fanns allt från folkvisa till jazz - varvat med oförutsägbara och underfundiga kommentarer från kapellmästaren själv.
Vi förflyttades raskt mellan grododlingar i Frankrike, nyskrivna fyndiga svenska texter till gamla standards och det Dublin som besjöngs av nobelpristagaren James Joyce.
Det mesta beledsagades av Ulfs sensitiva pianokomp som bar spår av både Bud Powell och Lennie Tristano, kören gjorde också utomordentligt välklingande
a cappellainsatser.
En minnesvärd afton!

Du kanske undrar vad Funbo sockenråd är för någonting.
Funbo sockenråd är ett lokalt organ inrättat av kyrkorådet i Danmark-Funbo församling för att utveckla den lokala församlingsgemenskapen.
Funbo sockenråd har fem valda ledamöter samt distriktsprästen som är vald av kyrkoherden. Sammanlagt sex ledamöter. Minst en av ledamöterna ska vara ledamot av kyrkofullmäktige. Rådsledamöterna väljs på två år. Ordföranden utses av kyrkorådet bland de valda ledamöterna.

(Om du klickar på en bild så öppnas en större bild i ett nytt fönster.)

Fotograf: Inger Gröning.

Fotograf: Inger Gröning.

Fotograf: Inger Gröning.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2014-10-31 09:09:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:45:30) Kontakta föreningen