Musikcafé 21/9 2014


Söndagen den 21:e september.
Funbo församlings sockenråd bjöd in till musikcafé då
Anders ”Grosse” Grotherus,  tillsammans med kören Tonprakt stod för underhållningen.

Du kanske undrar vad Funbo sockenråd är för någonting.
Funbo sockenråd är ett lokalt organ inrättat av kyrkorådet i Danmark-Funbo församling för att utveckla den lokala församlingsgemenskapen.
Funbo sockenråd har fem valda ledamöter samt distriktsprästen som är vald av kyrkoherden. Sammanlagt sex ledamöter. Minst en av ledamöterna ska vara ledamot av kyrkofullmäktige. Rådsledamöterna väljs på två år. Ordföranden utses av kyrkorådet bland de valda ledamöterna.

(Om du klickar på en bild så öppnas en större bild i ett nytt fönster.)

Fotograf: Stig Gröning.

Fotograf: Stig Gröning.

Fotograf: Stig Gröning.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2014-10-04 11:22:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:45:41) Kontakta föreningen